hit counter for myspace
xamuarCat: 2009

dilluns, 22 de juny de 2009

CONFIGURACIÓ DE VIES AL JUNY

Us he fet un petit resum de la configuració de vies actuals a l'àmbit de SAC i també he aprofitat el mateix per fer-vos un petit tast de per on aniran les vies provisionals. Aquesta tarda he passat pel carrer andana i ja estaven acaban de formigonar el mur pantalla que han fet i el postes ja estaven col.locats, per cert, molt aprop dels edificis.
La resta es troba ja en moviment de terres des de l'alçada del carrer Isabel de Requessens fins el Passeig Santa Coloma.
Per cert, davant de casa tinc les oficines de la UTE i tot el magatzem de material, i ja han portat totes les travesses del recorregut provisional, son monobloc de formigó.

divendres, 12 de juny de 2009

NOU VIDEO D'EN EVARISTO!

Us passo el nou video que ha realitzat l'Evaristo. Ens fa un resum de l'estat de les obres del mes d'abril-maig.
Només dic que aquest home fa uns videos increibles...disfruteu-lo!


SANT ANDREU AVE ABRIL MAYO 09 from Evaristo Frances on Vimeo.

DEMOLICIÓ ANTICS TALLERS DE MANTENIMENT D'ADIF

El 2 de juny va començar la demolició dels antics tallers de manteniment d'adif que hi havia a SAC, ara traslladats a Montcada-Bifurcació.

El primer pas va ser en retirat la teulada, aquesta estava formada per plaques prefabricades de uralita. Un equip especial, degut als problemes greu de salut que pot derivar l'inhalació de la pols, l'ha estat retirant.
Desprès s'ha procedit al desmuntatge de les cintres.
Seguidament, s'han enderrocat les parets i murs que no estan al costat de la via.
Ara, per tal de que no perjudiqui al trànsit ferroviari, durant la matinada del dia 16 de juny, entre les 22h00 i les 5h00 realitzaràn l'enderrocament de totes les parets que resten al costat de la via principal (via sentit vilanova) per tal que no hi hagi cap problema.

EL PONT DE SANT ADRIÀ TÉ ELS DIES CONTATS!

Donant un volt per les obres, ja es pot veure que el pont de sant adrià li queda poc.
Al costat sagrera ja es poden veure les piles, una ja acabada i l'altre l'estan encofrant.
Cada pila consta de 8 pilots de cimentació.
Aviam si tinc una mica de temps i us faig un petit repor.

FINALITZACIÓ DELS MICROPILOTS I COMENÇAMENT DE LES OBRES PER POSAR EN SERVEI L'ESTACIÓ PROVISIONAL DE SAC


Ja han finalitzat els treballs de micropilotatge al carrer andana, ara estan realitzan l'excavació i estan l'estan deixant a la mateixa cota que la platja de vies.
Paral.lelament han començat les obres d'acodicionament de la nova estació provisional.Les andanes retallades ja gairebé restan acabades i ara estan realitzant l'aportació de balast. També ja han col.locat els postes i al magatzem de la UTE ja he pogut veure les travesses, els rails i les mènsules.

Te pinta tot plegat que la posaràn en servei pel setembre.... ja ho veureu!

vista de SAC on ja s'intueix l'estació provisional

dimecres, 13 de maig de 2009

A L'ESTACIÓ DE "SAC" JA HI HA MÉS MOVIMENT

Sembla que la cosa ja comença ha anar en serio i ja es veu més moviment a l'estació de SAC.

Mirant cap al nus de la trinitat, es pot veure ja finalitzada l'andana de l'estació provisional (antigues vies 4 i 6) ja gairebé enllestides, només queda un petit tram d'uns 10m a la banda nord que ara ocupa una rampa d'accès. Al carrer andana ara estan realitzant uns micropilots just davant del parquing de la clínica sant jordi.

Mirant cap a la banda sud, ja han començat a realitzar els fonaments del mur de cobertura de les vies. Es fan just al costat del pont de sant adrià, i serà una petita cobertura d'uns 15 o 20m d'amplada, aquesta servirà per, quan tanquin el pont i el tirin a terra, hi passi el carrer sant adrià. Aquesta cobertura, ja serà la definitiva, així d'aqui uns mesos ja podrem veure, a petita escala, com serà aquesta cobertura.

dimarts, 12 de maig de 2009

ESTAT DE LES OBRES ALS VOLTANTS DEL PONT DE PALOMAR

Les obres del TGV van avançant, i cada cop ja son més visibles. Avui, donant un tomb pels voltants del pont de palomar, ja es pot observar l'avanç de les obres. Cada cop, es posa més interessant.


En aquesta foto es pot observar, els cartells de la UTE i del Ministeri de foment, al costat es troba l'entrada a la base de la UTE Sant Andreu-Nus Trintat formada per les empreses COPCISA i ACCIONA infraestructuras. Tot això, es troba al carrer de palomar.


Des del pont de palomar, mirant cap al nus de la trinitat. Totes les vies que restaven al costat muntanya de les vies generals, que s'utilitzaven per a estacionament de trens, principalment Euromeds i Regionals, ja han desaparegut. El moviment de terres a la zona ja és bastant considerable i arriba fins al pont del passeig Santa Coloma. Continuaré investigant, però no se em que sembla...que per aqui passaran les vies generals de forma provisional, mentre fan el túnel del TGV. Que opineu?


Altre vista de la zona.


Ara, des del pont de palomar, mirant cap a Sant Andreu Comptal, al costat muntanya es pot veure la base de la UTE, que ocupen els antics terrenys de la caserna militar, on es formaven els maquinistes de renfe...ja fa un munt d'anys. Just aqui, hi havia un vagó del metro de barcelona, concretament de la linia transversal. Al fons, s'observa els antics tallers de manteniment d'adif, que ara ja, traslladats a Montcada-Bifurcació, han començat a enderrocar-los. En primer terme de la fotografia, es pot veure l'entrada a la base de MD-Sant Andreu


Des del mateix lloc i una mica més cap a l'esquerra, podem veure l'antiga entrada a la zona d'estacionament d'euromeds i regionals.

També, destaquem, que a la zona de tallers de talgo, els dos canviadors d'ample que hi han a les afores, resten fora de servei i els estan començant a desmuntar.

ADIF OBRE AL PÚBLIC LA NOVA OFICINA D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE LA SAGRERA

La oficina, que permanecerá operativa hasta después de la conclusión de las obras de construcción de la línea de alta velocidad, está situada en la calle Baixada de la Sagrera, número 2-4, bajos, de Barcelona, y está abierta al público de lunes a jueves de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, y los viernes de 10.00 a 15.00 horas. Además, la oficina dispone del teléfono 93.351.08.21, y de la dirección de correo electrónico piac.bcn@adif.es.

La oficina cuenta con un espacio específico de atención ciudadana, de 90 m2 de superficie, con la finalidad de atender cualquier consulta sobre la nueva infraestructura ferroviaria, tramitar expedientes y gestionar todas aquellas reclamaciones que se reciban haciendo un seguimiento adecuado de las mismas.

Asimismo, cuenta con una sala de exposición, con información detallada de las obras de construcción de la Línea de Alta Velocidad. Las instalaciones del Punto de Información y Atención al Ciudadano de La Sagrera se complementan con despachos técnicos y dependencias auxiliares.

Esta nueva oficina de información al ciudadano complementa a las ya existentes, situadas en el vestíbulo de la estación de Barcelona Sants, así como en la calle Sicilia, 268, de Barcelona, Montcada i Reixac, Montmeló y Girona.

La puesta en funcionamiento de este nuevo punto de atención al ciudadano reafirma el compromiso de Adif de establecer un canal de comunicación y mantener un diálogo permanente con los vecinos de las ciudades por las que discurre la nueva infraestructura.

font:ADIF

ADIF ADJUDICA LA CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS PER AL MANTENIMENT DE LES INFRAESTRUCTURES AL COMPLEX DE MONTCADA-BIFURCACIÓ

El Consejo de Administración de Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento, ha aprobado en su última reunión la adjudicación de las obras, por un importe de 7.078.428,7 euros, para el traslado de las instalaciones de Mantenimiento de Infraestructura desde su actual emplazamiento en el complejo ferroviario de Sant Andreu Comtal, y la construcción de una nueva nave taller en el entorno de la estación de Montcada-Bifurcació.

Las actuales instalaciones de Mantenimiento de Infraestructura en Sant Andreu Comtal, que incluyen una nave-almacén así como los equipos de vía, electrificación e instalaciones de seguridad y comunicaciones, se encuentran afectadas por la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa en este sector, lo que hace necesario su traslado a un nuevo emplazamiento en las proximidades de Barcelona con el fin de garantizar la plena operatividad de los trabajos de mantenimiento se realicen con plena operatividad, al tiempo que se mejora la capacidad de respuesta y calidad del servicio.

En el complejo ferroviario de Montcada-Bifurcació, los trabajos comprenden la realización de operaciones de demolición de las instalaciones existentes para la ejecución de la nueva nave-taller, además de la construcción de los edificios de Mantenimiento de Infraestructura y de los equipos de línea de electrificación así como de una edificación que acogerá el denominado “punto limpio” para permitir la recogida y reciclaje de los residuos generados por la actividad.

También se llevará a cabo la construcción de nuevas vías para el transporte de materiales, la implantación de un pórtico-grúa birrail y la modificación de la configuración de vías, sistemas de electrificación e instalaciones de seguridad y comunicación en el ámbito de la estación para adaptarla a las nuevas instalaciones.

Las obras se completarán con la instalación de iluminación en todo el recinto de la nueva nave-almacén, la construcción de un centro de transformación, la implantación de un depósito aéreo de gas-oil, el traslado de dependencias afectadas por las nuevas instalaciones y el acondicionamiento de los accesos.

Los trabajos han sido adjudicados a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por las empresas Coalvi y Construcciones Pai.

font: ADIF

diumenge, 3 de maig de 2009

VIDEO FANTASTIC

Hola a tothom!
Us passo un video que he trobat per aquestes contrades. Ens fa un resum de les obres del TGV a St Andreu-Sagrera, resta engistrat al març.
Realment és un video molt bo. Disfruteu-lo!!

TimeLapse Marzo 2009 - Obras AVE Sant Andreu from Evaristo Frances on Vimeo.

dimecres, 29 d’abril de 2009

INVERSIÓ DE 23,3 MILIONS EN INSTAL.LACIONS DE COMUNICACIONS I SEGURETAT A LA SAGRERA I SANT ANDREU COMTAL

Para garantizar la seguridad y fiabilidad de estos equipos durante la construcción de la línea de alta velocidad

Adif ha aprobado la licitación de las obras de adaptación de las instalaciones de seguridad y comunicaciones de las líneas de ancho convencional en el entorno de La Sagrera y San Andrés Condal, en Barcelona. El objetivo de estas actuaciones, en un tramo de 4,7 kilómetros de longitud, es garantizar la seguridad y funcionalidad de los equipos de las líneas de ancho convencional durante la construcción de la línea de alta velocidad.

El proyecto, cuyo presupuesto de licitación asciende a 23.813.535,1 euros, contempla actuaciones en sistemas de señalización y comunicaciones, edificios técnicos y obra civil en el tramo de 4,7 kilómetros comprendido entre el puente de Bac de Roda y el Nudo de la Trinitat, en Barcelona, que tienen por objetivo garantizar la funcionalidad, fiabilidad y seguridad de los equipos durante las obras de construcción en el citado tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.

Las obras comprenden la instalación de cabinas, tanto de carácter provisional como definitivo, para los enclavamientos electrónicos en La Sagrera y San Andrés Condal, que estarán dotados de mando local de tipo videográfico, y las operaciones de modificación para su adecuación a las diferentes configuraciones previstas para las vías de ancho convencional.

También se instalarán circuitos de vía de audiofrecuencia, elementos de campo (señales y accionamientos de aguja), y equipos para el suministro de energía. Asimismo, se construirán locales técnicos para los equipamientos de comunicaciones y puestos fijos del sistema tren-tierra que permite la comunicación directa entre el Control de Tráfico Centralizado de Barcelona y el tren.

Las operaciones también se extenderán al trayecto Paseo de Gracia-La Sagrera, en el que se adecuarán los equipos para la implantación del sistema de banalización, que permite la circulación de trenes en ambos sentidos indistintamente por la misma vía con plenas garantías de seguridad.

Las actuaciones se completarán con la adaptación de los nuevos sistemas al CTC, la construcción de edificaciones para alojar a los diferentes dispositivos, el tendido de una nueva red de cableado y fibra óptica, la instalación de canaletas metálicas y hormigón y la ejecución de arquetas y canalizaciones.

font: VIA LIBRE

dimarts, 28 d’abril de 2009

ARRENCA LA TUNELADORA AL TRAM MONTCADA-NUS TRINITAT


La tuneladora situada al municipi de Montcada i Reixac ha iniciat aquest dimarts els treballs de perforació en el tram comprès entre el Nus de la Trinitat i Montcada, de la línia d'alta velocitat Barcelona-frontera francesa. La tuneladora, que ha estat anomenada "Montcada", recorrerà una distància de 3.017 metres des del pou d'atac, situat en el sector de Font Freda, i el de sortida, a l'altura del camp de futbol de Vallbona, a Barcelona.

Durant l'acte d'inauguració d'aquesta tuneladora, que s'ha celebrat aquest dimarts, el president d'Adif, Antonio González Marín, no ha volgut aventurar quin serà el període de funcionament de la tuneladora, que avança diàriament entre set i deu metres, però ha assegurat que les obres de construcció de l'AVE entre Barcelona i la frontera francesa avancen a "bon ritme", pel que ha garantit que finalitzaran l'any 2012, com està previst.

De la seva banda, el delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, ha indicat que les obres de l'AVE "avancen de forma inexorable" i ha reiterat que es tracta d'una inversió "importantíssima per a Catalunya i per a tot el país".

El tram de les obres de l'AVE entre Nus de la Trinitat i Montcada i Reixac té una longitud de 4,8 quilòmetres i un pressupost de prop de 128 milions d'euros.diumenge, 22 de març de 2009

PETIT INCÍS...ESTAT DE LES OBRES DE LA L9-L10 DEL METROBCN

La meitat del túnel de la L-9, foradat

Ja està en marxa la tuneladora de Can Tunis i aviat engegarà la de Gornal.
El canvi del capçal de la de Sagrera durarà fins a final d’anyLes tuneladores de la línia 9 ja han excavat més de la meitat del recorregut.Amb la posada en funcionament de la tuneladora de Can Tunis, ara fa només tres setmanes, ja s’han excavat el 51% dels 40 quilòmetres de túnel que tindrà la línia. Les xifres tenen molt satisfets els responsables de la construcció de la línia. Per fi sembla que aquesta infraestructura es desempallega dels problemes que es van produir a l’inici de la construcció i assoleix la velocitat necessària per evitar acumular nous retards o, fins i tot, poder escurçar algun termini.

El responsable d’obres subterrànies del departament d’Obres Públiques, Jordi Jubany, és optimista respecte al futur de la línia. “Mai com ara no havíem avançat tant”, explica Jubany, que ha comptat amb dos reforços de luxe aquest hivern, com si d’un equip de futbol es tractés. De les dues tuneladores que s’han incorporat –ara n’hi ha cinc– una ja funciona a ple rendiment a la zona del Prat mentre que l’altra s’està acabant de muntar al Gornal, on està previst que comenci a funcionar d’aquí només dues setmanes.

No són les úniques bones notícies de la línia. Una altra de les tuneladores fa un mes que treballa a ple rendiment al ramal de la Zona Franca. Aquesta és una de les tuneladores de 12 metres de diàmetre que fins ara havia excavat a la zona de Sagrera. En concret, aquesta és la que es va fer servir per perforar el ramal de la línia de Barcelona –que oficialment serà la L-10– i el tram comú des de l’estació de Bon Pastor fins a la plaça Havaneres.

Un cop extreta a través del gran pou d’Havaneres, el juliol de l’any passat, es va traslladar a Can Tunis i, després de sis mesos de muntatge, va començar els treballs d’excavació del ramal de la Zona Franca. Aquesta màquina és l’encarregada de perforar el tram entre la ronda Litoral –situada entre les estacions de Zona Franca Litoral i Motors– i la bifurcació de Gornal, on podria arribar a finals d’any.

La plataforma de la resta del ramal litoral –que també és part de la línia 10– ja està pràcticament construïda. El viaducte que uneix les quatre estacions de la Zona Franca està acabat i l’únic tram que falta construir és la prolongació fins al polígon Pratenc, que no es va afegir fins a l’estiu de l’any passat al projecte de la línia.

Precisament on comença aquest ramal s’està acabant de muntar la tuneladora de Gornal, que també fa 12 metres de diàmetre i serà l’encarregada de perforar la meitat oest del tram central de la línia. Es tracta d’una màquina semblant a la de Can Tunis, però més evolucionada i que, per tant, s’espera que en millori el rendiment.

Objectiu: el tram central
De la rapidesa d’aquesta màquina dependrà en bona part la data d’obertura del tram central de la línia. La nova tuneladora haurà d’arribar fins l’estació de Mandri, on se situarà el pou d’extracció. Es tracta d’un dels trams més difícils de la línia, que haurà de passar pel Gornal i la Torrassa, zones amb problemes al subsòl com va quedar demostrat durant les obres del TGV i on ja hi ha una gran saturació d’infraestructures subterrànies. Una altra de les dificultats serà creuar la zona alta de Barcelona, on es va haver de modificar el traçat i l’alçada a què circularà la línia per evitar una fallada prop de l’estació de Manuel Girona.

Pel pou de Mandri no només hi sortirà la tuneladora del Gornal. També serà el lloc d’extracció de la màquina que actualment està parada al pou d’Havaneres. Aquesta tuneladora, és la que més metres ha recorregut de la línia ja que va ser l’encarregada de fer tot el ramal de Santa Coloma de Gramenet i també el tram de la futura línia 4, des del carrer Santander fins a Sagrera-Meridiana.

La tuneladora descansarà durant tot aquest any ja que cal canviar-li l’escut i fer-li les modificacions necessàries per afrontar el tram central de la línia, el que més problemes ha comportat a l’hora de redactar la modificació del projecte constructiu inicial. Per tal de maximitzar les prestacions de la tuneladora, es va modificar el traçat del tram entre Sagrera-Meridiana i Mandri. “La tuneladora funciona bé quan el terreny és homogeni”, explica Jubany. I això és precisament el que s’aconseguirà incrementant fins a 24 metres la profunditat de la línia en aquest tram.

De fet, amb 50 metres de mitjana per sota el nivell del carrer el tram entre Maragall i Mandri és el més profund de la línia. L’estació de Sanllehy, per exemple, estarà 86 metres per sota de la superfície. El repte de la tuneladora serà esmicolar de mica en mica les pissarres que s’acumulen en aquesta zona geològicament molt antiga. Això sí, anar a més profunditat evitarà els granits, unes roques molt dures que poden minvar el ritme de les tuneladores i els temuts canvies de terreny.

Les altres dues tuneladores de la línia, treballen al ramal del l’aeroport, a la zona del Prat de Llobregat. Igual que en altres parts de la línia, en els últims mesos, en aquest ramal també s’han accelerat els treballs de construcció del túnel. Tot i que es temia que el complicat terreny deltaic, amb sorres i molta aigua, provoqués molts problemes, Jubany destaca la rapidesa dels treballs en aquestes zones. Les dues tuneladores van començar a perforar des del pou de Mas Blau. La primera, que va en sentit Barcelona, ja ha superat el centre del Prat i està a punt d’arribar a l’Estació Intermodal. La segona arribarà en pocs dies a la parada de Ciutat aeroportuària.

dimecres, 18 de març de 2009

SAC AVANÇA...POC A POC

Hola a tots!!!! desprès de molts dies sense actualitzar el blog...avui en un momentet lliure que he tingut, m'he apropat a SAC per veure com van les obres. Com veieu a la foto superior, es pot veure com ja estan retallant les andanes de les vies 4 i 6 que en no res seràn les vies principals de l'estació provisional. Sincerament, no es veu gaire moviment per l'estació.

Des del carrer andana, ja es pot veure com ja s'està col.locant la catenària provisional. Ja està totalment col.locada fins a l'alçada del carrer estefania de recassens. Ara i fins el 31 de març i durant la nit, estan realitzant els massissos de la catenària fins el pont de palomar.

diumenge, 1 de març de 2009

ADIF EXECUTA LA 2a FASE DEL TRASLLAT DE LES VIES D'AMPLE IBERIC AL TRAM NUS DE LA TRINITAT-MONTCADA

Adif ejecutará durante este próximo fin de semana la segunda fase del traslado de vías de ancho convencional en el trayecto Sant Andreu Comtal-Montcada i Reixac de la línea Barcelona-Granollers-Portbou. Esta actuación, que se desarrolla durante este mes, se inscribe en la construcción del tramo Nus de la Trinitat-Montcada, de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.

Los trabajos consistirán en el desplazamiento hacia el lado montaña de la vía por la que circulan los trenes en dirección Girona, completando la operación iniciada el fin de semana del 13 al 15 de febrero, cuando se trasladó la primera vía general (sentido Barcelona). Gracias al desplazamiento de las dos vías generales, se libera el espacio necesario para la construcción del pozo de extracción de la tuneladora que excavará el túnel de la línea de alta velocidad.

La complejidad técnica de esta operación, que se llevará a cabo en el ámbito de la plataforma ferroviaria y con la utilización de maquinaria especializada, así como la necesidad de compatibilizarla con la explotación, ha determinado que su ejecución se haya planificado para minimizar las afectaciones al servicio.

El traslado de las instalaciones se hará en un tramo de 195 m, en los que de forma previa se están ejecutando la colocación de soportes y sujeciones del sistema de electrificación y de la catenaria, así como la preparación de la plataforma mediante la instalación de las capas de balasto y el montaje de la nueva vía en una longitud de 185 m. También se han trasladado a nuevas canalizaciones las instalaciones de seguridad y comunicaciones.

Durante el fin de semana, se completará el traslado de la vía con las operaciones de conexión de las nuevas instalaciones con las ya existentes y las comprobaciones necesarias para verificar su óptimo funcionamiento con plenas condiciones de seguridad y fiabilidad.

El tramo Nus de la Trinitat-Montcada tiene una longitud de 4,75 km y discurre por los términos municipales de Montcada i Reixac y Barcelona. La obra más singular es la construcción de un túnel de 3.709 m de longitud, de los que 3.017 m se ejecutarán con tuneladora.

Modificaciones de servicio
Estas actuaciones comportarán que entre las 19.00 horas del sábado día 28 hasta las 7.00 del domingo día 1 de marzo se circule en vía única en el tramo Sant Andreu Comtal – Montcada i Reixac.
Estos trabajos comportarán una limitación de la capacidad operativa de la línea con 6 trenes por hora y sentido. Para facilitar la movilidad de los viajeros, Renfe mantendrá el servicio de la línea 2 nord de Rodalies y los servicios de Media Distancia Barcelona – Girona, con un incremento del tiempo de viaje debido al paso en vía única por la zona de obras. Así mismo, desviará por Mataró la circulación del tren de Larga Distancia Estrella Costa Brava (Portbou – Madrid).

Por su parte, se modificará el servicio habitual del tren con salida del Aeroport a las 23.38 horas y destino Granollers Centre. Renfe habilitará servicios alternativos para garantizar el desplazamiento de los viajeros hasta destino.

En el marco del Plan de Atención y Comunicación al Ciudadano, Impulsa, Adif y Renfe informarán de estas modificaciones en las estaciones y trenes, así como en la sección Última hora de la web www.renfe.com

font: ADIF

ADJUDICADA LA NOVA ESTACIO DE RODALIES "SAGRERA-MERIDIANA"

Per fí, s'ha adjudicat l'estació de rodalies "Sagrera-Meridiana", per l'important nus de comunicació ferroviari que comporta, he obert aquesta entrada.

L'empresa COMSA construirà la nova estació de Rodalies de Sagrera-Meridiana de Barcelona per a les línies R-3, R-4 i R-7, un projecte que suposa una inversió de 34 milions d'euros, segons l'adjudicació que assignada pel Consell d'Administració de la Societat Estatal d'Infraestructures del Transport Terrestre.La nova estació, que té un termini d'execució de 17 mesos, s'ubica dins de l'actual túnel ferroviari que passa per l'avinguda Meridiana, entre els túnels de metro corresponents a les línies L-1 i L-5, ha informat el Ministeri de Foment en una nota de premsa.

Transports alternatius
Aprofitant l'existència en la zona de totes aquestes línies, el projecte preveu la construcció d'una nova estació de rodalies per a l'intercanvi de viatgers de les línies R-3, R-4 i R-7 amb la L-1 i la L-5 de metro i amb les futures L-4 i L-9, millorat la connectivitat dels dos serveis. També es reposarà un col·lector al carrer de Garcilaso, afectat per la construcció de la nova estació.El rebaix de la rasant del túnel farà inevitable la suspensió del servei ferroviari, de manera que les obres s'han planificat de manera que aquest tall sigui al més breu possible i en el període de menys trànsit, han informat les mateixes fonts. Durant el temps que duri el tall s'establiran sistemes de transport alternatius que donin servei als viatgers de les diferents línies afectades.

dimecres, 25 de febrer de 2009

VIDEO VIRTUAL DE L'ESTACIÓ DEL TGV "BARCELONA-LA SAGRERA"

Us passo aquest link on surt video de la futura estació de la sagrera. Sincerament, té molt bona pinta... espero que us agradi.

dijous, 19 de febrer de 2009

EN SERVEI EL NOU PONT PEATONAL

Adif pone en servicio una pasarela peatonal sobre las vías de ancho convencional en la calle Josep Soldevila (Barcelona)

Adif, entidad pública empresarial adscrita al Ministerio de Fomento y encargada del desarrollo y gestión de la red ferroviaria, puso en servicio anoche una pasarela peatonal sobre las vías de ancho convencional que unirá la calle Josep Soldevila, a la altura de la calle Borriana, con el aparcamiento habilitado en la cubierta de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB).
Su entrada en funcionamiento garantizará la permeabilidad transversal de los vecinos durante las obras de construcción del sector Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nus de la Trinitat de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.

La apertura al público de la nueva pasarela ha sido previa al desmontaje, durante este fin de semana, del actual puente de acceso a TMB situado a la altura de la calle Sant Ponç, que está afectado por las obras de construcción de la nueva infraestructura ferroviaria.La pasarela peatonal, que estará en servicio hasta la finalización de las obras, salva la zona de trabajos y las vías de ancho mediante una estructura metálica formada por 4 tramos conectados entre sí con uniones atornilladas y se apoya con pilares en los dos extremos y en el centro. Tiene una longitud de 75 m, una anchura de 1,5 m y una altura libre de 2,5 m. acceso desde la calle Josep Soldevila se realiza a través de una escalera que dispone de tres descansillos. El paso elevado desemboca directamente en la cubierta de TMB. Además, dispone de barandillas y en la zona que cruza la infraestructura ferroviaria se han instalado vallas antivandálicas.

Font: sala premsa adif

diumenge, 15 de febrer de 2009

EN TANT SOLS UN MES I MIG

En tant sols un mes i mig la situació ja es troba d'aquesta manera. Aquesta setmana ja han acabat la construcció de tots els passos per a conduccions d'instal.lacions d'adif per a poder començar l'ejecució de l'estació provisional.

IMATGES DE LES OBRES

Seguidament us presento el repotatge fotogràfic que ens ha fet la nostra col.laboradora Sara. Esperem que us agradi.


Situació de SAC, com es pot observar, totes les vies banda muntanya, respecte de les principals, ja es troben donades de baixa.

En aquesta foto es veu el carrer andana mirant cap a trinitat, aqui encara no havien fet els massisos per a la catenària de la via 2. Ara, desprès d'uns quants dies de treballs nocturns, ja han col.locat la catenària provisional. També es pot veure l'antiga agulla d'entrada a les vies 4 i 6 des de la via 2.
Situació de la tanca al carrer andana.

Cotxes de llarga distància estacionats a les vies 15, 17 i 19. Dintre de poc temps, aquests tallers passaràn a la història per donar cabuda als nous tallers de manteniment dels trens AVE.

Situació de la via 6.
Andana de la via 6, aviat tornarà a recuperar la "vida" amb la nova estació provisional.

Altre vista del carrer andana per sobre de la tanca. Mirant cap a nus Trinitat.

Mirant cap a Sagrera, es pot observar al terra per on anirà la pantalla del vial, encara queda fer-la...

Carrer andana...encara aqui es on seia per veure els trens i fer-li fotos.

Imatge de l'estaca amb el seu característic rínxol.

Altre vista de l'estaca al carrer joan torras.

Reportatge
fotografies by Sara
textos by Xavi

divendres, 13 de febrer de 2009

JA S'INTUEIX L'ESTACIÓ PROVISIONAL DE SAC I ALTRES COSETES...

Hola a tots!! desprès d'uns quants dies us torno a informar de la situació de les obres a l'estació de SAC i voltants.
  • A les andanes de les vies 4 i 6 ja es pot veure dibuixat al terra per on retallaràn les andanes per ubicar les vies principals a l'estació provisional. Més o menys van seguint les actuals menys a la zona del carrer andana on giren bruscament, crec que aixó ho fan per que les futures vies principals van a buscar les vies actualment principals.
  • Rampa d'accès acabada des del carrer andana a la via 6 per que hi entri maquinària.
  • Quasi deconstruït el pont de la riera d'horta
  • Gairebé acabat el pont peatonal que uneix el carrer soldevila amb el pàrquing per a veïns de els cotxeres de TMB.
  • Acabats els massissos de la catenària provisional de la via 2 i començament a fer-los a les vies 1 i 3 (aquests treballs els fan per la nit)

dijous, 5 de febrer de 2009

CONFIGURACIÓ VIES AVUI

A dia d'avui, així es troba la configuració de vies a SAC. Puntualitzar que el ramal de "Laminados" han tret tota la catenària i han deixat la via, suposo que serà per a que la locomotora 311.118 pugui realitzar bé les maniobres dels cotxes de llarga distància.

COM ESTÀ AVUI SAC...

Com podeu observar, d'aquesta manera es troben les vies donades de baixa a SAC, el moviment no és gaire frenètic...encara no corre pressa.Per fí, desprès de tota la pifiada de les andanes a BCN-PdG, tornen els civia a la C2 nord. Ho fan amb doble composició de 5 i 3 cotxes.

dimecres, 4 de febrer de 2009

ENS HO ENVIA LA NOSTRA SEGUIDORA "SARA"

Us passo el link del video que ha gravat la nostra seguidora Sara, on des de casa seva, te una vista privilegiada de les obres a SAC i sobretot, del carrer andana. En el video es pot veure l'estaca d'extracció de terres al carrer de l'andana.
Doncs Sara, primerament vull agraïr-te enormement aquest video i segon, com des de casa teva pots "tafanejar" més que jo des del carrer, si ens podries anar explicant o gravant el que vas veient.
Moltes moltes gràcies Sara!!!

Video de la Sara: http://www.youtube.com/watch?v=VosULPl46Ko

QUÈ RÀPID!!

Així es troben a dia d'avui les vies 8 i 10, han desmontat completament la catenària i les vies. Han estat ràpids...

Per altra banda aquest matí, al carrer andana amb joan torras, hi havia una estaca d'extracció de terres perforant. Suposo que serà per a realitzar el mur del col.lector. A l'entrada a l'obra per fernando pessoa es poden veure les armadures dels pilots, no semblen gaire profunds.

diumenge, 1 de febrer de 2009

ADIF ADJUDICA L'ASSITÈNCIA TÉCNICA PER EL CONTROL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE DIVERSES INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES AL TRAM BARCELONA-FIGUERES

Adif ha aprobado la adjudicación del contrato de consultoría y asistencia técnica para el control de las obras de construcción de las subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación y el telemando de energía del tramo Barcelona-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa.

El tramo Barcelona-Figueres de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-Frontera francesa cuenta con una inversión aproximada de 4.200 millones de euros.

El servicio de consultoría y asistencia técnica tiene como objeto dotar de apoyo a la dirección de obra para el control y seguimiento de los trabajos. La supervisión y control de las obras e instalaciones incluye todas las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución, de acuerdo con lo establecido por el proyecto.

En su reunión del mes de septiembre, el Consejo de Administración de Adif aprobó adjudicar la construcción de las subestaciones eléctricas y sus centros de autotransformación asociados, así como el telemando de energía para el tramo Barcelona-Figueres de la línea de alta velocidad, con un presupuesto global de 63.621.954,14 euros. Los trabajos de consultoría y asistencia técnica han sido adjudicados a Ineco, con un presupuesto de 2.663.747,61 euros.

TRES SUBESTACIONES ELECTRICAS
El esquema de electrificación de la línea es el denominado 2x25 kV, en el que las subestaciones eléctricas de tracción, junto a sus centros de autotransformación asociados, tienen como función principal la de alimentar la línea aérea de contacto de forma que los trenes dispongan de suministro eléctrico de tracción en las condiciones necesarias de seguridad, disponibilidad y calidad de suministro.
La adopción de este sistema de electrificación posibilita la reducción del consumo global de la instalación. Además, este sistema de alimentación permite un mayor distanciamiento entre subestaciones y, en consecuencia, reduce la infraestructura de alta tensión necesaria.
En este tramo, el esquema de electrificación contempla tres áreas: Baró de Viver, Riudarenes y Santa Llogaia, con un total de tres subestaciones eléctricas de tracción, una por área, diez centros de autotransformación

TELEMANDO ENERGIA
Los trabajos contemplan la instalación de los elementos (hardware, software y comunicaciones) que permiten realizar a distancia el control, la supervisión y la gestión, de acuerdo a criterios de calidad, disponibilidad y seguridad, de todos los sistemas relacionados con el suministro y alimentación de energía de y desde la catenaria de la línea ferroviaria y del suministro de energía a consumidores.
Concretamente, el Telemando de Energía contempla el control y la gestión de las subestaciones eléctricas y los centros de autotransformación asociados, seccionadores de catenaria de la línea aérea de contacto, centros de transformación, control del suministro de energía a calefactores de aguja, suministro de energía y control de alumbrado de túneles y otros sistemas que requieran suministro energético. Además, se ha asegurado la compatibilidad con la interrelación con otros sistemas instalados en el Centro de Regulación y Control.

dissabte, 31 de gener de 2009

ELS VEÏNS DE SANT ANDREU EXIGIM MÉS INFORMACIÓ

La sensibilitat social en relació amb les obres subterrànies a Barcelona és elevada i en el cas de l'AVE encara més. Les institucions han creat fórmules de participació i informació sobre el desenvolupament dels projectes, però les queixes ciutadanes persisteixen. L'últim mes hi ha hagut dos casos. Dies enrere entitats de Sant Andreu-Sant Martí van denunciar que van conèixer per la premsa el pla del gestor d'infraestructures Adif per mantenir la Torre del Fang intacta per bé que el túnel de l'AVE hi passarà per sota.
Ahir van ser tres associacions de veïns les que es van queixar de falta d'informació sobre el tall pels mateixos treballs del pont de la Riera d'Horta anunciat dimecres i aplicat abans-d'ahir.Les entitats de Sant Andreu del Palomar, Sant Andreu Sud i Verneda Alta estan "indignades" perquè "en cap grup de treball" del procés participatiu en què són presents Adif i l'ajuntament, ni en les comissions de seguiment de les obres, es va informar de les solucions alternatives al tall malgrat les seves reiterades demandes.
Denuncien, en especial, que no s'hagi considerat crear un minibús llançadora entre els dos costats de l'àmplia zona de vies que salva el pont. Qüestionen que l'enllaç es basi en l'autobús 36, que "té una escassa freqüència de pas". També critiquen que "només alguns veïns" podran usar gratis el tram de línia.

DIRECCIÓ DE LES OBRES
Les tres associacions diuen que aquest fet s'afegeix a altres que ja han estat denunciats i segueixen sense solució: contacte directe amb la direcció d'obra en cas d'urgència i obertura de casetes informatives als barris. Fonts d'Adif van assegurar que al desembre l'ajuntament va convocar una reunió amb veïns en què "es va explicar el tall i la solució del bus 36".

LES OBRES A SANT ANDREU ALTEREN DES D'AVUI LA XARXA DE RODALIES

Els primers trens que circulin avui per la xarxa de Rodalies incorporaran els canvis anunciats fa una setmana per Adif i Renfe. Amb l'inici del servei, poc després de les sis del matí, els combois alteraran els recorreguts, incrementaran els temps de viatge i modificaran les parades. Tots els canvis s'apliquen coincidint amb el cap de setmana perquè serveixi de rodatge i, dilluns, estigui tot a punt.Les variacions, que s'allargaran durant dos anys, es produeixen per l'execució dels treballs de l'AVE a Sant Andreu Comtal.
En aquesta estació ja s'han suprimit dues de les sis vies de circulació i, des d'avui, se n'eliminaran dues més. Tal com van explicar els responsables ferroviaris fa uns dies, Sant Andreu no podrà seguir sent la capçalera de part de la línia C-2.

SENSE L'ESTACIÓ DE FRANÇA
Precisament aquesta és la línia que patirà més alteracions. Per començar, es partirà en dos i es denominarà C-2 nord (Barcelona-Granollers-Sant Celoni-Maçanet de la Selva) i C-2 sud (Sant Vicenç de Calders-Vilanova-Castelldefels-Sants). A més, absorbirà la línia de l'aeroport, la C-10. A partir d'ara, anirà de Sant Celoni a l'aeroport i evitarà l'actual sortida i arribada a l'Estació de França.
Però això no significa que aquesta centenària estació quedi en desús. Allà hi acabaran el servei els trens de la C-2 sud, una línia molt utilitzada i que notarà un canvi substancial. El director de Rodalies, Miguel Ángel Remacha, va destacar que gràcies a aquestes obres de l'alta velocitat els usuaris tindran un comboi cada quart d'hora. Fins ara, sí que tenien quatre serveis per hora (dos des de Sant Vicenç i dos des de Vilanova) però estaven mal repartits: n'hi havia un al cap de set minuts i un altre, 23 minuts després.

PLA DE CONTINGÈNCIA
També es modificaran de manera ostensible els temps de viatge a la C-2 nord, però canviaran cap a pitjor. Els seus serveis trigaran entre cinc i sis minuts més del que és habitual i, en dos casos, fins a 13 minuts més. Els recorreguts de mitjana distància des de Girona i Tarragona també sumaran minuts.La C-3 i la C-4 tindran alguns petits retocs, però a la C-1 les modificacions seran més importants. Els viatges seran entre 2 i 12 minuts més llargs, però a canvi tots els trens pararan a Montgat, Montgat Nord i Cabrera-Vilassar de Mar. El motiu és que el nord d'aquesta línia és de via única i la programació ha de deixar prou temps perquè els combois s'encreuin a partir d'Arenys.Tot aquest operatiu compta, a més a més, amb un pla de contingència que inclou, segons Renfe, una extensa plantilla d'informadors i una flota d'autobusos per si hi ha una incidència greu.

dijous, 29 de gener de 2009

TANCAMENT DEL PONT DE LA RIERA D'HORTA


Les obres de la línia d'alta velocitat a la Sagrera i Sant Andreu avancen i porten com a conseqüència afectacions al seu entorn. El gestor d'infraestructures Adif inicia avui els treballs per desmuntar el pont de la Riera d'Horta, un pas que desapareixerà de la mateixa manera que el veí pont del Treball Digne amb el cobriment complet de les vies. El començament de la construcció de les pantalles de formigó d'aquesta futura caixa ferroviària i també del nou vial adjacent per a cotxes obliga a tallar el pas de vehicles i vianants per l'estructura a partir d'avui mateix i a utilitzar rutes alternatives.
Una vegada la Guàrdia Urbana hagi revisat els canvis i la senyalització del nou itinerari, qüestió que ahir Adif desconeixia a quina hora podia passar, el trànsit es desviarà per la ronda de Sant Martí, que passa a ser de dues direccions, el pont del Treball Digne i els carrers de Berenguer de Palou i de la Sagrera, per connectar amb el del Pare Manyanet. Després, els vehicles podran seguir cap a la rambla Onze de Setembre i els carrers Segre i Josep Soldevila, segons l'esquema aprovat per l'Ajuntament de Barcelona.
AUTOBÚS GRATUÏT
El tall també afecta la línia 36 d'autobús, amb el tancament de dues parades i l'obertura de set més de manera provisional als carrers que formen el recorregut alternatiu. Amb la finalitat de facilitar la mobilitat dels veïns, Adif va informar que aquesta línia serà gratuïta en els trajectes que discorrin per la zona afectada per les obres. Per realitzar aquests viatges sense cap cost serà necessari posseir un carnet de resident, que es pot sol.licitar personalment al punt d'informació d'Adif situat al carrer de Sicília, 268, o bé a través del correu electrònic a l'adreça piac.bcn@adif.esAquesta afectació de trànsit és la tercera que ocasionen les obres de l'AVE a Sant Andreu després de les del carrer de Josep Soldevila, entre Onze de Setembre i Parellada, i del carrer de l'Andana a la cruïlla amb el de Joan Torras.

VIDEO PER A LA HISTÒRIA

Un video realment per a la història, és des de l'estació de Clot-Aragó fins a SAC, en un rodalies procedent de SVC amb destinació SAC, passant per tota la zona d'obres i finalitzant el recorregut a la via 10. Es pot sentir la megafonia que el dia 31 serà història. Es un video nostàlgic i la veritat que m'ha fet molta pena.

ESTAT DE LES OBRES A SAC (VIES 4 I 6)


Així es troben les antigues vies 4 i 6, ara estan col.locan uns tubs, suposo que és de sanejament. La veritat que el moviment en SAC cada dia és més frenètic.

IMATGE QUE AVIAT NO ES REPETIRÀ


Dues imatges que d'aqui a dos dies no es tornaràn a veure mai més, és l'estacionament de dos rodalies procedents de Sant Viçens de Calders a les vies 8 i 10. Fins sempre!

diumenge, 25 de gener de 2009

NOU PLÀNOL DE RODALIES

Aqui us presento el nou plànol de rodalies que serà efectiu a partir del 31 de Gener.

divendres, 23 de gener de 2009

NOVA CONFIGURACIÓ LINIA C-2 DE RODALIES
Ja comencen a tenir més feina... a partir del 31 de gener i degut a les obres del tgv a SAC i Sagrera es modifica la linia 2 de rodalies i es suprimeix momentàniament la linia 10 de rodalies.

Per tant la nova C2 queda de la següent manera (segons nous horaris de rodalies):

C2 sud: St Vicenç de Calders-BCN Estació de França

C2 centre: Castelldefels-Granollers

C2 nord: Aeroport-St.Celoni-Maçanet

Tot aquest nou poti-poti té previst que duri almenys 2 anys...esperem que no s'allargui!

ACTUACIONS AL SECTOR SANT ANDREUFont: "Adif"